مصرف آب غنی هیدروژن دار به مدت 8 هفته منجر به افزایش 39% (p<0.05) آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز درآنزیم آنتی اکسیدان  و کاهش 43% (p< 0.05) اسید تیوباربیتوریک در ادرار می شود.

علاوه بر این منجر به افزایش 8% لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) و کاهش 13% کلسترول (HDL) از سطح پایه کلسترول می شود.

به عبارت ساده ،بر اساس تحقیقات، افرادی که آب غنی شده هیدروژن دار می نوشند آنزیم آنتی اکسیدان به طور قابل توجهی در بدن آنها افزایش و اسید در ادرار آنها کاهش می یابد. همچنین این فرآیند منجر به افزایش ((HDL کلسترول خوب و کاهش کلسترول بد نیز می شود.

چندین دهه آب الکترولیز شده یا همان آب کانگن  (aka Kangen Water® or hydrogen water) فقط در بیمارستانهای ژاپن مورد استفاده قرار می گرفت. ولی در حال حاضر شما می توانید همان آب آشامیدنی  خالص، سالم، آنتی اکسیدان دار و سرشار از مواد معدنی را در منزل تهیه کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به irankangenwater.com می‌باشد.

telegram app icon 2icon email icon clip art at clker com vector qafaq e mail icon trace 0
www.kangenwater.vip

Go to top