به فرآیندی گفته می‌شود که در آن با استفاده از کاتالیزورهایی از جنس پلاتین (طلای سفید),  pH آب تغییر کرده و به سمت محیط قلیائی یا اسیدی گرایش پیدا می‌کند, در این فرآیند نسبت یون هیدروکسید به هیدروژن تغییر پیدا می‌کند که نهایتاً آب قلیایی می‌شود و یا هر وقت میزان یون هیدروژن بیشتر از هیدروکسید شود آب اسیدی می‌شود که به این فرآیند یونیزاسیون می‌گویندو فقط به واسطه عملکرد پلیت هایی با جنس پلاتین و تیتانیوم امکان پذیر است به این علت که این عناصر قویترین کاتالیزورهای در دسترس بشر هستند. در فرآیند یونیزاسیون آب دو نیم واکنش در قطب‌های کاتد و آند به صورت  زیر انجام می‌گیرد :


یونیزاسیون
1ـ نیم واکنش احیاء
2e- + 2H2O  ↔  H2+2OH    
2ـ نیم واکنش اکسایش
 2H2O  ↔   O2 + 4H+ + 4e                
یونهای H+ همراه با یونهای منفی که برای سلامتی مضر هستند مثل یونهای نیترات, No3 ،CL¯ و ... به صورت آب اسیدی از دستگاه خارج می‌شوند.
H2 و O2 نیز به صورت گاز از محیط خارج می‌شوند، همچنین 2e  به عنوان عامل آنتی اکسیدانی همراه با یونهای OH- به صورت آب یونیزه قلیائی توسط دستگاه در اختیار شما قرار می‌گیرد.
یعنی به ازاء 4 مولکول آب دو مولکول OH- و دو الکترون آزاد ایجاد می‌شود و در واقع آب خارج شده با خاصیت اکسیژن افزایش یافته و خاصیت آنتی اکسیدانی می‌باشد.
     

                                                            
Anode :
Alkaline Ionizer Water   
+K+       Ca+       Na+      mg2                  

Cathode :
Acidic Ionizer Water  
-No3-      No2-      Hco3-      Cl    

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به irankangenwater.com می‌باشد.

telegram app icon 2icon email icon clip art at clker com vector qafaq e mail icon trace 0
www.kangenwater.vip

Go to top